Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Read the description of London, then write the answers to the questions. (Đọc bài mô tả Luân Dôn. Sau đó viêt câu trả lời cho các câu hỏi.)

D.WRITING (Viết)
Task 1: Read the description of London, then write the answers to the questions. (Đọc bài mô tả Luân Dôn. Sau đó viêt câu trả lời cho các câu hỏi.)
       Luân Đôn, thủ đô của Vương Quốc Anh. được thành lập bởi người La Mã năm 43 trước Công nguyên. Nó có dân số khoảng 7 triệu. Nằm ở miền Nam nước Anh, trên dòng sông Thames, thành phố bao gồm một diện tích 1610 cây số vuông.
           Luân Đôn nổi tiếng về nhiều thứ. Du khách từ khắp nơi trong thế giới đến thăm những cao ốc lịch sử, như nhà thờ chánh tòa Thánh Phaolô, và tòa nhà Quốc Hội. Họ cũng đến thăm các nhà hát, nhà bảo tàng và nhiều cửa hàng. Cửa hàng nổi tiếng nhất là Harrods, nơi đây bạn có thể mua gần như đủ mọi thứ.
         Điều đẹp nhất về Luân Đôn là các công viên. Có 5 công viên ở trung tâm thành phố. Chúng bao phủ một diện tích rộng của thành phố. và là những nơi lý tưởng cho dân chúng tránh khỏi cuộc sống ồn ào và nhộn nhịp của thành phố và thư giãn.
1.Where is London situated? London is situated in southern England on the River Thames.
2.How big is it? It covers an area of 1610 square kilometres.
3.What is its population? It has a population of seven million.
4.What kind of city is it? It is a very ancient city, over two thousand years.
5.When and by whom was it founded? It was found by the Romans in 43 AD.
6.What is it famous for? It is famous for its historic buildings, theatres, museums and specially its parks.
7.What is best about the city? The best about the city is its parks.
Task 2: Write a description of a city or a town in Vietnam you know well, using the questions above as suggestions. (Viết bài mô tả một thành phố hay một thị xã em biết rõ, dùng những câu hỏi ở trên như ý đề nghị.)
         Da Lat is situated on a plateau in Central Highlands. It is the biggest city in the Highland. It has a population of about two hundred thousand people. It is one of the famous tourist cities in Vietnam. Da Lat was founded by the French colonists in 1897 after the site had been discovered by Dr Alexandre Ycrsin. It is famous for its beautiful sights and cool climate. The best thing you can find in Da Lat is its temperate weather and the peace and quiet atmosphere on the pine hills or by impressive waterfalls.