Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Task 1: Read the following description of the film Titanic, and then answer the questions below. (Đọc bài mô tả sau về phim Titanic, và sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới.)

D. WRITING (Viết)

Describing a film (Mô tả một chuyện phim)

Task 1: Read the following description of the film Titanic, and then answer the questions below. (Đọc bài mô tả sau về phim Titanic, và sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới.)

         Trong tất cả phim tôi đã xem, Titanic là phim tôi thích nhất. Titanic là phim chuyện tình bi thảm. Nó nói về vụ chìm của chiếc tàu khách sang trọng trong chuyến hải hành đầu tiên vượt Đại Tây Dương. Phim được quây ớ Mỹ. Phim dựa vào câu chuyện thật của tai họa Titanic xảy ra vào năm 1912. Các nhân vật chính là Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson là một nhà thám hiểm trẻ và hào phóng. Trong lúc ở trên tàu, anh cứu Rose DeWitt Bukater khỏi tự tử, và mặc dù cô đã đính hôn, cả hai người yêu nhau. Con tàu đụng một băng sơn và chìm nhanh chóng. Hơn một ngàn người chết trong thảm họa , gồm cả Jack Dawson.
1.What is the name of the film? It is Titanic.
2.What kind of film is Titanic? Titanic is a tragic love story film.
3.What is it about? It is about the sink of a luxury liner on her first voyage across the Atlantic Ocean.
4.Where is it made? It is made in America.
5.What is it based? It is based on the true story of the Titanic disaster in 1912.
6.Who is/are the main character(s)? The main characters in Titanic are Jack Dawson and Rose DeWiti Bukater.
7.What do you know about the character(s)? Jack is a young and generous adventurer and Rose is a beauiiful girl who is already engaged.
8.Does the film have a happy or a sad ending? The film has a sad ending.

Task 2: Write about a film you have seen. Use the description of Titanic and the questions above as suggestions. (Viết về một phim em đã xem. Dùng mô tả của phim Titanic và các câu hỏi trên như những ý đề nghị.)