Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Look at Hoa\'s letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter.

WRITE.

1. Look at Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter.

A       Body of the letter

B       Heading - writer’s address and the date

C       Closing - Your friend/ Regards Love

D       Opening - Dear ...,

12 Tran Hung Dao St

Ha Noi

February 10, 200...

===> 1. Hãy xem bức thư Hoa gửi Tim. Cô ấy đã viết thư này vào cuối học kì. Em hãy nhận ra các phần của bức thư và dán chữ cái đúng (A, B, c hay D) vào mỗi phần.

A .12 Đường Trần Hưng Đạo

Hà Nội

Ngày 10 tháng 02 năm 200...

B. Tim thân mến,

C. Cám ơn bạn đã gửi thư cho mình, mình rất vui khi nghe nói bạn đã có một kì nghỉ lễ Giáng sinh thật vui vẻ.

Cách đây vài ngày bọn mình đã nhận được phiếu bảo điếm học kì một. Mình đạt được điếm giỏi cho các môn khoa học, tiếng Anh và lịch sử, nhưng kết quả môn toán cùa mình thì kém lắm. Thầy (Cô) giáo dạy mình môn toán bảo mình phải dành nhiều thời gian hơn cho môn này. Nhất định học kì tới mình phài học hành chăm chi hơn.

Cũng gần Tết rồi. Đó là Tết âm lịch ở Việt Nam. Mình nghĩ mình đã kể cho bạn biết về nó trong thư mình gửi bạn vừa rồi. Tối nay gia đình mình sẽ đi Huế đê đón Tết với bà mình. Đến đỏ mình sẽ gửi bưu thiếp cho bạn.

Sớm viết thư và cho mình biết tin về bạn nhé.

D. Thân mến,

Hoa

2. Now help Lan write a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Use the information in the box.

  • Mother’s Day
  • second semester report / last month
  • good grades / Geography / Physics / Math
  • teacher / tell / improve English / History
  • in a few weeks / Mid-Autumn Festival / moon festival
  • Ha Long Bay / aunt and uncle / bus / this afternoon
  • send you / postcard

===> 2. Bây giờ em hãy giúp Hoa viết thư cho Donna, bạn quen biết qua thư cũa cô ấy ở San Francisco, dùng thông tin cho trong khung.

* Câu trá lời gợi ý:

124 Hai Ba Trung St.

Ha Noi

June 5, 200...

Dear Donna,

Thanks for your letter. I'm happy to hear that you had a nice Mother’s Day.

I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics and Math, but my history and English results were not very good. My former teacher told me that I should improve English and history. I am spending more time on them this summer. And I hope I'll be better at the two subjects next year.

The Mid-Autumn Festival will come in a few weeks. That’s the Moon Festival in Viet Nam. I'm going to Ha Long Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon. I'll send you a postcard from there.

Write to me as soon as possible. I'm looking forward to hearing from you.

Fondest wishes,

Lan