Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

WRITE. Read The message. Then fill in the gaps in the passage that follows with the information.

WRITE.

1. Read The message. Then fill in the gaps in the passage that follows with the information.

      1. Hãy đọc lời nhắn dưới đây rồi điền thông tin vào chỗ trống ở đoạn văn bên dưới:

A customer (1) called/ telephoned the Thang Loi Delivery Service on (2) May

11  just before midday. She wanted to (3) talk/ speak to Mr. Ha but he was out. So Mr. Tam (4) took a message for Mr. Ha. The customer’s (5) name was Mrs. Lien, and she wanted to know about her furniture (6) delivery. She wanted (7) Mr. Ha to call her. She said that Mr. Ha could rcach her (8) on 8 645 141 after lunch.

2Now read the passage below. Write the telephone message in your exercise book.

A customer telephoned the Thanh Cong Delivery Service on June 16 just after midday. The customer’s name was Mr. Nam, and he wanted to speak to Mrs. Van. Mrs. Van was in a meeting and could not come to the phone. So Mr. Toan took a message. Mr. Nam called about his stationery order. He said Mrs. Van could reach him at 8 634 082.

Thanh Cong Delivery Service

Date:......................................

Time: ....................................

For: .....................................

Message: ...............................

Taken by: ...............................


     2. Bây giờ hãy đọc đoạn văn dưới đây rồi viết lời nhắn qua điện thoại vào vở

THANH CONG DELIVERY SERVICE

Date:

June 16

Time:

after midday

For:

Mrs. Van

Message:

Mr. Nam called about his stationery order. He wants you to call him on 8 634 082

Taken by:

Mr. Toan

3. Read the message form on page 23 again, then help Lisa write a message for Nancy. Use the information from the dialogue.

Lisa: Hello.

Tom: Hello. Can I speak to Nancy, please? This is Tom.

Lisa: I’m sorry my sister’s out. Would you like to leave her a message?

Tom: Hello, Lisa. Can you tell her I’ll come over to pick her up? We’re going to play tennis this afternoon.

Lisa:   Did she know about that, Tom?

Tom:   Yes, she did. We bought two new rackets yesterday.

Lisa:   What time are you coming?

Tom:   At about 1.30.

Lisa:   OK, Tom. I’ll tell her when she’s back. Bye.

Tom:    Thank you very much, Lisa. Bye.

           3. Đọc lại lời nhắn trang 23 viết lại lời nhắn cho Nancy

Lisa: Xin chào

Tom: Chào chị. Làm ơn cho em nói chuyện với Nancy. Em, Tom đây.

Lisa: Tiếc quá. em gái chị vắng nhà rồi. Em có muốn nhẳn lại không?

Tom: Chào chị Lisa. Chị có thể báo giúp là em sẽ đến đón bạn ấy không? Chiều nay chúng em sẽ chơi quần vợt.

Lisa: Nancy đã biểt chưa Tom?

Tom: Dạ biết rồi chị ạ. Chúng em đã mua hai chiếc vợt mới hôm qua.

Lisa: Mấy giờ thì em đến?

Tom: Khoáng 1 giờ 30.

Lisa: Được rồi Tom. Chị sẽ nói khi Nancy trở lại. Tạm biệt nhé.

Tom: Lisa. em cám ơn chị nhiều. Tạm biệt chị.

             Câu trả lời:

Date:

Time:

For: Nancy

Message: Tom called about playing tennis this afternoon.

He will come over to pick you up at 1.30

Taken by: Lisa