Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the witer and the recipient.

 1. A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the witer and the recipient. ( Thư hỏi là lời yêu cầu cho thông tin hay hành động. Trong tất cả thư trang trọng , em phải ghi địa chỉ của người viết và người nhận).

25 Đường Lê Duẩn, Quận 1. 

TP. Hồ chí minh Việt Nam

Ngày 17 tháng Tư , 2003.

Thưa ông,         

Tôi thấy bài quãng cáo cùa trường ông ở số phát hành hôm nay của tờ Tin Việt Nam.

Tôi thích học tiêng Việt và tỏi muốn một sổ thông tin về trường của ông.

Iôi nói chút ít tiếng Việt, nhưng tỏi muôn học đẽ đọc và viết, õng vui lòng gửi các chi tiết về các khóa học và học phí. Tôi có thể bổ' sung bài kiểm tra tiếng Việt nói, nếu cần thiết.

Tôi mong nhận được tin cùa ông.

Thành thật cám ơn. John Robinson

.

  1. Read this letter.{ Đọc lá thư này.)
  2. Read the advertisements in exercise 5 again. Choose one of the schools you want to attend to improve your English. Write a letter of inquiry to the institution requesting far more information Cibuut the courses and fees. Follow the Outline below. 

 

DÀN BÀI

Nhập đế : Nói làm thế nào em biết về học viện (quảng cáo trên báo/ xem truyền hình); bày tỏ sự quan tâm của em 

Yêu cẩu : Nói tiêng Anh của em giỏi thế nào; em muốn chính xác thông tin gì.

Thông tin thêm : Nói em sán sàng cung cấp thẽm thõng tin về việc học (học bạ)/ tiòYiị' Anh cùa em. nếu cán thiết.

Kết luận : Kết thúc với lời kết lịch sự.

Dear Sir,

I saw your institution’s advertisement in today’s local newspaper.

I am interested in learning English and I would like some more information about your school.

I can speak a little English, bill I want to learn to speak more fluently and write well. Could you please send me tlio details of the courses and the fees?

I look forward to hearing from you.

Sincerely yours, Robert Johnson.