Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Múa dân vũ Em yêu tổ quốc Việt Nam - YouTube Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam - Karaoke HD - YouTube Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam V.A Lyric Loi bai hat | cT3LLafWZ838 em yêu tổ quốc việt nam karaoke, em yeu to quoc viet nam lop 5, em yeu to quoc viet nam beat, cuoc thi em yeu to quoc viet nam, múa em yêu tổ quốc việt nam, em yêu tổ quốc việt nam 2016, em yêu tổ quốc việt nam trương quang lục, cuộc thi em yêu tổ quốc việt nam

câu 1 ngày khai trường tháng 9 năm 1945 đặc biệt gì so với những ngày khai trường khác câu 2 sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì câu 3 Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước câu 4 Học thuộc nêu nội dung bài

1 nghe viết Việt Nam thân yêu 2 tìm tiếng thích hợp điền vào ô trống bài 3 tìm thích hợp với mỗi ô

bài 1 so sánh nghĩa của các từ in đậm bài 2 rút ra nhận xét cho các từ in đậm trong bài 1

1.Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác? 2.Sau Cách mọng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì? 3.Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết dất nước?

Câu 1: So sánh nghĩa của các từ in đậm trong mỗi ví dụ sau. Câu 2: Thay những từ in đậm trong mỗi ví dụ trén cho nhau rồi rút ra nhận xét: Những từ nào thay thế được cho nhau? Những từ nào không thay thế được cho nhau? Vì sao?. Câu 3: Thế nào là từ đồng nghĩa?

Câu 1. Xếp những từ in đậm thành từng nhóm đồng nghĩa Câu 2. Tìm những từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây: đẹp, to lớn, học tập. Càu 3. Đặt câu với một cặp từ đổng nghĩa em vừa tìm dược ở bài tập 2.

Trời mới tang tảng sáng, sương vẫn còn đọng trên lá cây, ngọn cỏ nhưng đường làng đã rộn rã tiếng bước chân, tiếnq cười nói của các cô bác nông dân ra đồng gặt lúa. Gia đình em thức dậy từ sớm chuẩn bị đầy đủ và cùng hoà vào dòng người đổ ra cánh đồng làng.

Câu 1,2: Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng, từ chỉ màu vàng và cho biết từ đó gợi cho em cảm giác gì?

Câu 3: Những chi tiết nào về thời tiết và con người làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động?Câu 4: Bài văn thể hiện tình cảmm gì của tác giả đối với quê hương?

bài 1 đọc và tìm các phần trong bài văn bài 2 thứ tự miêu tả trong bài văn có gì khác với bài quang cảnh ngày mùa mà em đã học