Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để việc mua bán được thuận tiện, Quang Trung cho đúc đồng tiền mới.

GỢI Ý LÀM BÀI

Để việc mua bán được thuận tiện, Quang Trung cho đúc đồng tiền mới. Đối với nước ngoài, Quang Trung yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới, cho dân hai nước tự do trao đổi hàng hoá. Đồng thời cho mở cửa biển để thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.