Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gây lũ nguồn, lũ quét, ngập lụt ở vùng đồng bằng.

-Gây lũ nguồn, lũ quét, ngập lụt ở vùng đồng bằng.

-Xói mòn, trượt lở đất ở miền đồi núi.

-Thu hẹp dần môi trường sống của nhiều loại động vật, làm mất cân bằng môi trường sinh thái.