Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Do nước ta nằm ở khu vực thường xuyên .

Do nước ta nằm ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch (Tín Phong) và gió mùa châu Á, khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.