Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược

Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược ?

Trả lời:

Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược vì : là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lại lắm mưu nhiều kế, quen chinh chiến ở phương Nam...