Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh là do.

Địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh là do:

-Có độ cao và độ dốc lớn.

-Tác động của yếu tố khí hậu. Nền nhiệt ẩm cao với một mùa mưa và một mùa khô xen kẽ đã thúc đẩy quá trình xâm thực cơ giới diễn ra mạnh mẽ.

Các bài học nên tham khảo