Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đạo Phật được du nhập vào nước ta từ rất sớm.

GỢI Ý LÀM BÀI

Đạo Phật được du nhập vào nước ta từ rất sớm. Đạo Phật dạy người ta phải thương yêu đồng loại, phải biết nhường nhịn nhau, giúp đỡ người gặp khó khăn, không được đối xử tàn ác với loài vật,... Những điều này phù hợp với lối sống và cách nghĩ của người Việt, nên sớm được người Việt tiếp nhận và tin theo. Đến thời Lý, đao Phât trở nên rất thịnh đạt.