Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các nước đó có chế độ tài chính giống nhau, xu hướng xã hội giống nhau.

Các nước đó có chế độ tài chính giống nhau, xu hướng xã hội giống nhau, sự ổn định và ý thức chính trị như nhau, v.v. Vì thế họ liên kết với nhau để cạnh tranh với các đối lực có tiềm tàng chính trị và tham vọng khác với giá trị nhân bản khác với họ .