Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 4 :Special Education - loigiaihay Reading unit 4 sgk trang 44 tiếng anh 10 - loigiaihay Soạn bài Special Education ( Tiếng Anh 10 - Unit 4) - Soạn bài online unit 4 lớp 10 writing, unit 4 lop 10 language focus, unit 4 lop 10 listening, unit 4 special education listening, unit 4 lop 10 speaking, từ vựng unit 4 lớp 10, tiếng anh 10 unit 5, soạn anh lớp 10 unit 4 listening

A.The + ADJECTIVE: được dùng như một danh từ (a noun) để chỉ mộ t nhóm/ giới và có nghĩa số nhiều.

BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc), WHILE YOU READ ( Trong lúc em đọc), AFTER YOU READ (Sau khi em đọc)

Task 1: The questions in the interview below has been left out. Work with a partner and fill in the blanks with the right questions. (NHững câu hỏi ớ bài phỏng vấn dưới đây bị bỏ sót. Làm việc với một hạn cùng học và điền các chỗ với câu hỏi đúng.)

BEFORE YOU LISTEN (Trước khi em nghe), WHILE YOU LISTEN ( Trong khi em nghe)

Task 2: Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below.(Sử dụng thông tin ở bài đối thoại cùa Bài tập I. điền lá thơ than phiền dưới đây.