Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 3: People's Background - loigiaihay Unit 3: People 1 - Oxford University Press unit 3 people of Vietnam Flashcards | Quizlet unit 3 lop 10 writing, tiếng anh 10 unit 4, unit 3 lớp 10 speaking, unit 3 people's background writing, unit 3 lop 10 listening, unit 3 people's background speaking, unit 3 lop 10 reading, listening unit 4 lop 10

BEFORE YOU READ;WHILE YOU READ;AFTER YOU READ

BEFORE YOU LiSTEN;WHILE YOU LISTEN;AFTER YOU LISTEN

Writing about people’s background. (Viết về lai lịch của người). Task 2: Work in pairs. Ask vour partner for the information about his / her parent and complete the form. (Làm việc từng đồi. Hỏi bạn cùng học với em những thông tin về cha/mẹ cùa anh/chị ấy và điền mẫu đơn.)

I. LISTENING: Listen and complete the table below. (Nghe và điền bảng dưới đây)