Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Writing - Unit 14 trang 158 Tiếng Anh 12 - loigiaihay Unit 14 : International Organizations - Các Tổ Chức Quốc Tế Unit 14: International Organizations (Tổ Chức Quốc Tế) writing unit 14 lop 12 task 2, unit 14 lop 12 speaking, unit 14 lop 12 language focus, unit 14 international organizations language focus, unit 14 lop 12 reading, bài viết tiếng anh về tổ chức who, unit 14 international organizations writing violet, bài viết tiếng anh về tổ chức wwf

động từ kép là động từ cấu tạo bởi một động từ với một tiểu từ (a particle) có một nghĩa mới.

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

Work ill pairs. Look at the picture. Ask and answer the question. What do you know about the organization in the picture?

Work in groups. Discuss the question: "Which inte ational organizations would you like to work for: WWF, WHO or the UN? Explain your choice. Use the following suggestions.

Complete the sentences below, using the words from the box. Some words can be used more than once.