Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 12: Music - loigiaihay Reading unit 12 trang 124 sgk tiếng anh 10 - loigiaihay TIẾNG ANH LỚP 10 - UNIT 12 : MUSIC | ENGLISH 10 - YouTube tiếng anh 10 unit 12 speaking, soạn anh văn lớp 10 unit 12 listening, unit 12 lớp 10 listening, unit 13 lớp 10, unit 12 lớp 10 writing, từ vựng unit 12 lớp 10, unit 12 lớp 10 language focus, unit 12 lớp 10 reading violet

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

Task 1: Read what Ha Anh says about music. (Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about (Làm việc từnng đôi. Nhìn vào hình Văn Cao. Kể cho nhau những gì em biết về Văn Cao)

Writing a profile (Viết sơ lược tiểu sử), Task 2 : Write about the life of Van Cao.using the prompts below. (Viết về cuộc đời của Văn Cao. dùng những từ gợi ý bên dưới.)