Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tiết 11,12: Tuyên Bố Thế Giới Về ,Trẻ Em; |authorSTREAM q qua bản tuyên bố em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em, tuyên bố thế giới về sự sống còn violet, luyện tập tuyên bố thế giới về sự sống còn, nội dung bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình, phát biểu ý kiến về sự quan tâm chăm sóc, hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, bố cục bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, nghệ thuật bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Cấu trúc của văn bản rất chặt chẽ và hợp lí. Lời kêu gọi mở đầu hướng về những ai, và vì đối tượng nào mà ra lời tuyên bố. Sự thách thức nói lên thực trạng, tình trạng sống còn, đau khổ... của trẻ em thế giới

Trẻ em là tương lai của Tô quốc. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, những câu khẩu hiệu ấy trở nên thân thiết với mọi người. Trong điều kiện được xã hội quan tâm săn sóc, mỗi thiếu niên nhi đồng trên mọi miền đất nước ta phải phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em cho chúng ta thấy được tầm quan trọng, tính cấp bách, toàn cầu của nhiệm vụ vì sự sống còn, quyền được bảo vệ, phát triển của trẻ em.

Trong điều kiện được xã hội quan tâm săn sóc, mỗi thiếu niên nhi đồng trên mọi miền đất nước ta phải phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN\\r\\n\\r\\n1. Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em gồm 17 mục, ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được chăm sóc, phát triển của trẻ em, văn bản được bố cục thành ba phần:

5. Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đốì với vấn đề này là: