Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT - Loigiaihay Bài 16 Tuần Hoàn Máu Và Lưu Thông Bạch Huyết |authorSTREAM mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn, tim và mạch máu, mô tả đường đi của bạch huyết trong hệ lớn, vòng tuần hoàn lớn và nhỏ, hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần nào, mô tả vòng tuần hoàn lớn và nhỏ, sơ đồ vòng tuần hoàn máu ở người, vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn máu

I. Tuần hoàn máu (hình 16-1) 1. Tâm thất phải 2, Động mạch phổi.

Câu 1. Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Câu 2. Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Nêu một vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ bộ phận nào.