Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tuần 1 SGK Ngữ văn 10 - loigiaihay Giáo án Ngữ văn 10 tuần 1: Tổng quan văn học Việt Nam - TaiLieu Giáo án Ngữ văn 10 tuần 1: Tổng quan văn học Việt Nam - eLib

Dùng hiểu biết của mình để làm sáng tỏ nhận định: Văn học Việt Nam đã thể hiện chân thực, sâu sắc đời sống tư tưởng, tình cảm của con người Việt Nam trong nhiều mối quan hệ đa dạng.

HĐGT là hoạt động trao đổi tư tưởng, tình cảm, thông tin giữa con người với con người trong xã hội. Giao tiếp có thể được thực hiện bằng nhiều loại phương tiện, trong đó ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất.