Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ vuông góc đến song song - Toán 7 - loigiaihay Lí thuyết. Từ vuông góc đến song song - Loigiaihay Giải bài luyện tập từ vuông góc đến song song. | Bài tập toán THCS định lý từ vuông góc đến song song, bài 45 trang 98 sgk toán 7 tập 1, bài tập về từ vuông góc đến song song, bài 42 trang 98 sgk toán 7 tập 1, từ vuông góc đến song song violet, định lí, từ vuông góc đến song song luyện tập, định lý lớp 7

1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Bài 40. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(...)

Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Bài 42a a) vẽ c vuông góc với a...

Bài 43 a) vẽ c vuông góc với a

Bài 44. a) Vẽ a//b. b)Vẽ c//a. Hỏi c có song song với b không? Vì sao? c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Bài 45. a) Vẽ d' // d và d'' song song với d(d'' và d' là phân biệt).b) Suy ra d' // d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

Bài 46. Xem hình 31: a)Vì sao a// b? b)Tính số đo góc C.

Bài 47. Ở hình 32, biết a//b...

Bài 48. Đố: Hãy lấy một tờ giấy, gấp ba lần theo hình 33. Trải tờ giấy. Quan sát xem các nếp gấp là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song không?