Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Soạn bài : Từ và cấu tạo của từ tiếng việt | Soạn Bài - Đơn giản wá Soạn bài từ và cấu tạo của từ tiếng Việt - Học Tốt Ngữ Văn TỪ VA CẤU TẠO CỦA TỪ TIẾNG VIỆT | Hà Đón - Academia.edu bài tập từ và cấu tạo của từ tiếng việt, từ đồng nghĩa với từ nguồn gốc, sơ đồ cấu tạo từ tiếng việt, các đơn vị được gọi là tiếng và từ có gì khác nhau, cấu tạo từ trong tiếng việt, cấu tạo từ tiếng anh, tiếng và từ là gì, tiếng trong tiếng việt là gì

Câu 3: Dựa vào những kiến thức đã học ở bậc tiểu học, hãy điền các từ trong câu dưới đây vào bảng phân loại:

Bài 5: Thi tìm nhanh các từ láy: a) Tả tiếng cười b) Tả tiếng nói c) Tả dáng điệu.