Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Soạn bài từ tượng hình – từ tượng thanh - Học Tốt Ngữ Văn Từ tượng hình, từ tượng thanh - loigiaihay Luyện tập Từ tượng hình, từ tượng thanh trang 49 SGK Ngữ văn 8 viết đoạn văn có sử dụng từ tượng hình từ tượng thanh, trợ từ thán từ, ví dụ về từ tượng hình, đặt câu có sử dụng từ tượng hình tượng thanh, sưu tầm bài thơ có từ tượng hình tượng thanh, viết đoạn văn có sử dụng từ tượng thanh từ tượng hình gạch dưới những từ đó, đặt câu với các từ tượng hình tượng thanh sau đây, từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Đặt câu với các từ tượng hình, tượng thanh sau đây:

Từ tượng hình là từ gợi tả hình ánh, dáng vẻ, hoạt dộng, trạng thái của sự vật, từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.