Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ tượng hình là từ gợi tả hình ánh, dáng vẻ, hoạt dộng, trạng thái của sự vật, từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.

Đọc các đoạn trích trong Lão Hạc của Nam Cao và trả lời câu hỏi:
a) Trong các từ in đậm trên:
- Những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt đựng, trạng thái của sự
vật là: móm mém, xồng xộc, vật và, rủ rượi, xộc xệch, long sòng sọc.
- Nhừng từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên và con người là: hu hu. ư ử, A.
b) Nhừng từ ngữ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động, trạng thái hoặc mô phỏng âm thanh như trên có tác dụng gợi được hình ảnh âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao trong văn miêu tả và tự sự.