Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Soạn bài : Từ trái nghĩa | Soạn Bài - Đơn giản wá Soạn bài từ trái nghĩa - Học Tốt Ngữ Văn Soạn bài: Từ trái nghĩa | Soạn văn 7 hay nhất tại VietJack từ trái nghĩa tiếng anh, một số thành ngữ có sử dụng từ trái nghĩa, từ trái nghĩa lớp 5, từ trái nghĩa trong tiếng việt, từ trái nghĩa là gì, soạn bài từ đồng âm, từ trái nghĩa ngữ văn 7, từ trái nghĩa lớp 2

Từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động.

Viết đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có dùng từ trái nghĩa.