Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động.

THẾ NÀO LÀ TỪ TRÁI NGHĨA 

Gợi ý trả lời câu hỏi

1. Các từ trái nghĩa ở bản dịch thơ các bài

Tĩnh dạ tứ: ngẩng/cúi

Hồi hương ngẫu thư: trẻ / già

2.  Từ trái nghĩa: già / non

Ghi nhớ:

  • Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
  • Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ  trái nghĩa khác nhau.

SỬ DỤNG TỪ TRÁI NGHĨA 

Gợi ý trả lời câu hỏi:

1. Trong hai bài thơ dịch trên, việc sử dụng các từ trái nghĩa nhằm tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời thơ thêm sinh động.

2. Một số thành ngữ có sử dụng từ trái nghĩa:

Bên trọng bên khinh.

Buổi đực buổi cái

Bước thấp bước cao

Có đi có lại

Gần nhà xa ngõ

Mắt nhắm mắt mở

 Vô thưởng vô phạt

Việc dùng các từ trái nghĩa ấy có tác dụng là làm cho lời ăn tiếng nói sinh động hơn.

Ghi nhớ: Từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động.