Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Soạn bài từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội - Học Tốt Ngữ Văn TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI - Ngữ Văn NBK - forumvi Soạn bài từ địa phương và biệt ngữ xã hội - Hành Trang Du Học từ ngữ địa phương và từ ngữ toàn dân tương ứng, một số biệt ngữ xã hội, ví dụ về biệt ngữ xã hội, biệt ngữ xã hội của học sinh, từ ngữ địa phương miền nam, từ ngữ địa phương miền trung, biệt ngữ xã hội là gì, các từ địa phương

Chỉ nên dùng hai loại từ ngữ này trong khẩu ngữ, trong giao tiếp thường nhật khi đối tượng giao tiếp là người cùng địa phương cùng tầng lớp xã hội.