Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ ghép là gì? Từ láy là gì? - luonluon Soạn bài Từ ghép - loigiaihay Từ ghép là gì? Từ ghép chính phụ là gì, từ ghép đẳng lập ... - Lazi từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập, từ ghép tổng hợp, ví dụ từ láy, tủ ghép, ví dụ từ ghép, khái niệm từ ghép, thế nào là từ ghép, có mấy loại từ ghép

1. Nghĩa của từ ghép bà ngoại hẹp hơn nghĩa của từ bà, nghĩa của từ thơm phức hẹp hơn nghĩa của từ thơm.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN - 1. Các loại từ ghép

6. So sánh nghĩa của các từ ghép mát tay, nóng lòng, gang thép (anh ấy là một chiến sĩ gang thép), tay chân (một tay chân thân tín) với nghĩa của những tiếng tạo nên chúng.