Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

*Why là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi là từ để hỏi question word), được dùng để hỏi về lí do.Why có nghĩa là tại sao, vì sao, vì lí do gì, với mục đích gì. *Because là liên từ (conjunction) có nghĩa là “vì, bởi vì”, được dùng để Ưả lời cho câu hòi về lí do bất đầu bằng Why.

Why - because

*    Why là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi là từ để hỏi question word), được dùng để hỏi về lí do. Why có nghĩa là tại sao, vì sao, vì lí do gì, với mục đích gì.

Because là liên từ (conjunction) có nghĩa là “vì, bởi vì”, được dùng để Ưả lời cho câu hòi về lí do bất đầu bằng Why.

Vi dụ:

+ Why are you late all the time?

Tại sao lúc nào bạn cùng đến muộn thế?

-      I’m late because I often stay up late.

Tôi muộn do tôi thường hay thức khuya.

+ Why did you buy these shoes?

Tại sao bạn mua đôi giày ấy?

-      I bought them because I like them.

Tôi mua đôi giày ấy bởi vì tôi thích.

+ Why does she look so sad?

Tại sao trông cô ấy buồn thế?

- Because she has got bad news.

Bới vì cô ấy vừa nhận được tin buồn.