Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự tàn phá nghiêm trọng của Chiến tranh thế giới thứ hai.

Sự tàn phá nghiêm trọng của Chiến tranh thế giới thứ hai, còn xu hướng giải quyết mọi xung đột ngày nay là đàm phán để kết thúc chiến tranh bằng giải pháp hoà bình.