Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải bài 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32 trang 118, 119 ... - Đề thi kiểm tra Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác - Để Học Tốt Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác - Để Học Tốt trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác, giai bai tap truong hop dong dang thu hai cua tam giac, trường hợp bằng nhau góc cạnh góc, trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác đồng dạng, trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh, toán 7 các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, bài trường hợp đồng dạng thứ hai, bài 27 trang 119 sgk toán 7

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Bài 24. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Bài 25. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 26. Xét bài toán: " Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Chứng minh rẳng AB//CE\'.

Bài 27. Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc- cạnh.

Bài 28. Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bằng nhau.

Bài 29. Trên hình 90, các tam giác ABC va A\'B\'C\' có cạnh chung là BC=3cm. CA= CA\'= 2c m,

Bài 30. Trên hình 90, các tam giác ABC và A\'BC có cạnh chung BC= 3cm cạnh chung BC = 3cm, CA=CA\'= 2cm,

Bài 31. Cho độ dài đoạn thẳng AB, điểm nằm trên đường trung trực của AB, so sánh độ dài các đoạn MA,MB.

Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.