Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải bài 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41, 42 trang 123 ... - Đề thi kiểm tra góc-cạnh-góc (gcg) - Thư viện Bài giảng điện tử - Violet t trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác, bài 5 trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc, luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác, trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh, trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác, luyện tập 2 trường hợp đồng dạng thứ ba, trường hợp bằng nhau góc cạnh góc, bài 43 trang 125 sgk toán 7 tập 1

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

Bài 33. Vẽ tam giác ABC biết AC=2cm,

Bài 34. Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 35. Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua H thuộc tia Ot , kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự A và B.

Bài 36. Trên hình 100 ta có OA=OB, OAC=OBD.

Bài 37. Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 38. Trên hình 104 ta có AB//CD, AC//BD. Hãy chứng minh rằng AB=CD,AC=BD.

Bài 39. Trên mỗi hình 105,106,108 các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 40. Cho tam giác ABC(AB≠AC), tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc với Ax(E ∈ Ax, F∈Ax ). So sánh độ dài

Bài 41. Cho tam giác ABC, cac tia phân giác của các góc B và C....