Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Là một trong những trụ cột chính cùng với Mĩ, Anh.

—  Là một trong những trụ cột chính cùng với Mĩ, Anh giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

—  Giữ vai trò quan trọng trong việc làm cho phát xít Đức suy yếu và giải phóng các nước ở Đông Âu.