Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cảm nhận được những xúc cảm của Tố Hữu trước mùa xuân của thiên nhiên đất nước và khát vọng đẹp đẽ muốn dâng hiến cho cuộc đời.

Học sinh hiểu và phân tích được bài “lẽ sống” của hai nhà thơ. Sau đây là một ý cơ bản ở từng phần.

Hiểu và phân tích được ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ. Cảm nhận được những xúc cảm của Tố Hữu trước mùa xuân của thiên nhiên đất nước và khát vọng đẹp đẽ muốn dâng hiến cho cuộc đời.

Hiểu hoàn cánh sáng tác, thấu hiểu và trân trọng tình cảm, tư tưởng của tác giả.

Cảm nhận của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên đất nước và khát vọng đẹp đẽ muốn làm “một mùa xuân nho nhỏ” dâng hiến cho đời. Từ đó mở ra những suy nghĩ về ý nghĩa, giá trị của cuộc sống, của mỗi cá nhân là sống có ích, cứ cống hiến cho cuộc đời chung.

Bài thơ nói đến vấn đề lẽ sống, ý nghĩa của đời sống con người bằng những điều tâm niệm chân thành, thiết tha, bằng giọng nhỏ nhẹ.

Mạch cảm xúc và tư tưởng của bài thơ là từ xúc cảm trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời đến mùa xuân của mỗi con người trong mùa xuân lớn của đất nước, thể hiện khát vọng được dâng hiến “mùa xuân nho nhỏ’’ của mình vào “mùa xuân lớn” của cuộc đời chung.

Có kiến thức cảm thụ, phân tích hình ảnh thơ trong mạch vận động của tứ thơ.

 Trích: 10diem.com

Các bài học nên tham khảo