Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ còn chứa những thành phần nào khác?

Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ còn chứa những thành phần nào khác?

Trả lời:

Không khí gồm cóp hai thành phần chính là ô-xy và ni-tơ. Ngoài ra còn chứa khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn.