Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng ?

Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng ?

Trả lời:

Hoa hồng, hoa hướng dương thụ phấn nhờ côn trùng

Cây ngô thụ phấn nhờ gió