Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn :

-  Do truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến của nhân dân ta, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

-  Do sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... đã có những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, đã biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.