Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ngữ pháp tiếng Anh: Trạng từ- Adverb (Phần I) Trạng từ trong tiếng anh: Lý thuyết & bài tập áp dụng về trạng từ Trạng từ (Adverb) - Thái Phi Khanh vị trí của trạng từ trong câu, vị trí của tính từ, trạng từ trong tiếng việt, trạng từ chỉ tần suất trong tiếng anh, các trạng từ trong tiếng anh, trạng từ chỉ cách thức, bài tập về trạng từ, bài tập trạng từ chỉ thể cách

Một trạng từ chỉ mức độ bổ nghĩa cho một tính từ hay một trạng từ khác. Nó được đặt trước tính từ hay trạng từ.

Khi động từ giống nhau được yêu cầu dùng trong cả hai mệnh đề thì thường là chúng ta dùng trợ động từ (auxiliary) cho động từ thứ hai

Cả hai từ này đều có nghĩa là (khá), nhưng fairly chủ yếu được dùng với các tính từ và trạng từ có thuận lợi good (tốt), nice (tốt, đẹp),

Những từ này giống như farther/farthest, có thể được dùng như những trạng từ chỉ nơi chốn/khoảng cách

Những thành ngữ chỉ cách thức thường đứng trước các thành ngữ chỉ nơi chốn. Những thành ngữ chỉ thời gian có thể đứng sau các thành ngữ chỉ cách thức và nơi chốn

Các tính từ và trạng từ có hình thức giống nhau:back (phía sau), deep* (sâu), direct* (thẳng, trực tiếp), early (sớm.),

Afterwards (sau này), eventually (cuối cùng), lately (gần đây), now (bây giờ), recently (gần đây) Những từ này thường đặt ở đầu hay ở cuối mệnh đề

Những trạng từ và cụm từ nhất định phần lớn đi với một sự hạn chế hay đi với tình cảnh phủ định có thể được nhấn mạnh bằng cách đặt nó ở trước câu hay mệnh đề và tiếp theo sự đảo ngược động từ

Scarcely có nghĩa (hiếm khi/hầu như không) và có thể thay thế hardly theo cách đùng trên : scarcely any/ scarcely ever v.v... nhưng scarcely chủ yếu được dùng với nghĩa (chắc không).

Trạng từ chỉ tính cách: bravely (một cách dũng cảm), fast (nhanh), happily (một cách sung sướng), hard (khó khăn, cứng rắn)

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1217
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1157
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1133
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1112