Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

STT Cây có hoa Cây không có hoa
1 Cây đào Cây thông
2 Cây mai Cây rau bợ
3 Cây chuối Cây rêu
4 Cây cam Cây bèo hoa dâu