Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau:

Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau:

STT Tên cây  Nơi sống Công dụng đối với người
1 Cây lô hội Cạn Chữa bỏng, đẹp da
2 Cây lưỡi hổ Cạn Cung cấp Oxi, cảnh
3 Cây đinh lăng Cạn Làm vị thuốc
4 Cây súng thủy sinh Nước Làm cảnh
5 Rau đuôi chồn Nước Làm cảnh