Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 4: Tìm 3 loại thân biến dạng, vai trò của chúng đối với cây và công dụng đối với con người.

Câu 4: Tìm 3 loại thân biến dạng, vai trò của chúng đối với cây và công dụng đối với con người.

STT Tên cây  Loại rễ Chức năng đối với cây Công dụng đối với người
1 Cây nghệ Thân rễ Dữ trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm gia vị và thuốc chữa bệnh
2 Cây tỏi Thân hành Dữ trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm gia vị và thuốc chữa bệnh
3 Su hào Thân củ trên mặt đất Dữ trữ chất dinh dưỡng cho cây lLàm thức ăn
4 Cà rốt Thân củ dưới mặt đất Dữ trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm thức ăn