Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lớp 7A gặp phải khu đất khó làm, có nhiều mô đất cao, nhiều rễ cây chằng chịt, các bạn lớp 7A nhiều nữ.

a)   Khi lao động san sân bóng, lớp 7 A đã gặp phải những khó khăn gì?

Trả lời

- Lớp 7A gặp phải khu đất khó làm, có nhiều mô đất cao, nhiều rễ cây chằng chịt.

-  Các bạn lớp 7A nhiều nữ.

b)   Để giúp lớp 7A giải quyết khó khăn, các bạn lớp 7B đã làm gì ?

Trả lời

- Động viên: mời ăn mía, ăn cam.

-  Lớp trưởng 7B bàn bạc với lớp trưởng 7A kế hoạch thực hiện phần việc còn lại.

-  Cả lớp 7B giúp 7A san phẳng mô đất.

c)   Những việc làm ấy thể hiện đức tính gì của các bạn lớp 7B ?

Trả lời

Những việc làm của lớp 7B thể hiện đức tính đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn.


Các bài học nên tham khảo