Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.

a)   Qua các ảnh và thông tin trên, em có nhận xét gì về quan hệ hợp tác giữ nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới ?

Trả lời

Việt Nam tham gia vào các tổ chức quốc tế trên nhiều lĩnh vực: thương mại, y tế, lương thực, nông nghiệp, giáo dục, khoa học... với nhiều quốc gia, nhiều khu vực trên thế giới. Đó là sự hợp tác toàn diện góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

b)   Sự hợp tác đã mang lại lợi ích gì cho nước ta và các nước cùng hợp tác ?

Trả lời

- Hợp tác quốc tế để cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu;

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho các nước nghèo phát triển;

-  Để đạt được mục tiêu hoà bình cho toàn nhân loại.

c)   Theo em, để hợp tác có hiệu quả cần dựa trên những nguyên tắc nào ?

Trả lời

- Coi trọng, tăng cường hợp tác  giữa các nước trong khu vực và trên thế giới.

-Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.

- Bình đằng cùng có lợi

- Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình,

- Phản đối mọi âm mưu , hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.

Các bài học nên tham khảo