Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Yêu thương con người là quan tâm, giúp đờ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn.

a)  Những chi tiết nào trong truyện thể hiện sự quan tâm, thông cảm và giúp đỡ của Bác Hồ đối với gia đình chị Chín ?

Trả lời

Bác đến bên các cháu, âu yếm xoa đầu, trao quà Tết

- Bác hỏi thăm việc làm ăn, học hành, cuộc sống của mẹ con chị

- Bác ân cần dặn dò chị

- Bác chỉ thị cho uỷ ban thành phố có trách nhiệm tạo công ăn việc làm cho những người lao động gặp khó khăn như gia đình chị Chín .

b)   Những chi tiết ấy biểu hiện đức tính gì của Bác Hồ ?

Trả lời

Những chi tiết ấy biểu hiện lòng yêu thương mọi người của Bác Hồ.

c)   Em hiểu thế nào là yêu thương con người ?

Trả lời

-  Yêu thương con người là quan tâm, giúp đờ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn.

- Yêu thương con người là chia sẻ, thông cảm với niềm vui, nỗi buồn và sự khổ đau của người khác.Các bài học nên tham khảo