Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hành động của Rô-be đã làm thay đổi tình cảm của tác giả. Từ chỗ nghi ngờ, không tin, đến sững sờ, tim se lại hối hận và cuối cùng ông hứa với Rô-be nhận nuôi Sác-lây.

a)  Vì sao Rô-be lại nhờ em mình là Sác-lây đến trả lại tiền cho người mua diêm - tác giả câu chuyện trên ?

Trả lời

-  Rô-be muôn giữ lời hứa của mình.

-  Không muốn người khác nghĩ rằng, vì nghèo mà em phải nói dối để lấy tiền.

-  Không muốn người khác coi thường, danh dự bị xúc phạm và mất lòng tin ở mình.

b)   Việc làm đó thể hiện đức tính gì ?

Trả lời

Hành động của Rô-be thể hiện lòng tự trọng.

c) Hành động của Rô-be đã tác động thế nào đến tình cảm của tác giả ? Vì sao?

Trả lời 

Hành động của Rô-be đã làm thay đổi tình cảm của tác giả. Từ chỗ nghi ngờ, không tin, đến sững sờ, tim se lại hối hận và cuối cùng ông hứa với Rô-be nhận nuôi Sác-lây.