Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm (bài Lực - Tổng hợp lực - Cân bằng của chất điểm và phân tích lực - vật lý bài tập tổng hợp lực lớp 10, tổng hợp lực là gì, các dạng bài tập tổng hợp lực, cách tính hợp lực của 3 lực đồng quy, cách giải bài tập tổng hợp lực, cách tính góc giữa 2 lực đồng quy, bài tập về điều kiện cân bằng của chất điểm, ba định luật niu tơn

Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng

Phát biểu định nghĩa của lực

Tổng hợp lực là gì?

Phân tích lực là gì?

Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N

Một vật có trọng lượng

Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau

Bài học xem nhiều