Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc - Có đáp án Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc - Loigiaihay Chương 1. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc bài tập công thức cộng vận tốc, các dạng bài tập về công thức cộng vận tốc, bài tập về tính tương đối của vận tốc có đáp án, vận tốc tương đối giữa 2 chất điểm, ví dụ về tính tương đối của vận tốc, ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo và vận tốc, vận tốc tương đối là gì, công thức tính vận tốc dòng nước

1. Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động.

2. Nêu một ví dụ về tính tương đối của vận tốc của chuyển động.

3. Trình bày công thức công vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều).

4. Chọn câu khẳng định đúng.

5. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc

6. Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đểu chuyển động như nhau hỏi toa nào đang chạy?

7. Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi

8. A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15 km/h đang rời ga. B ngồi trên