Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm.

- Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm.

- Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều lớn hơn 20 oC (trừ vùng núi cao), nhiều nắng, tổng số giờ nắng tùy nơi từ 1400 đến 3000 giờ/năm.