Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính chất hóa học của kim loại Tính chất hoá học của kim loại - loigiaihay Lý thuyết tính chất hoá học của kim loại - Loigiaihay tính chất hóa học của phi kim, tính chất vật lý chung của kim loại, tính chất hóa học của kim loại lớp 9, oxi tác dụng với kim loại, tính chất vật lý của kim loại, giải bài tập tính chất hóa học của kim loại, tính chất hóa học của kim loại lớp 12, tính chất hóa học của kim loại kiềm

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

Bài 1. Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học minh hoạ với kim loại magie.

Bài 2. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

Bài 3. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

Bài 4. Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây :

Bài 5. Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi:

Bài 6. Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa.

Bài 7*. Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa

Bài học xem nhiều