Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

- Các halogen có tính oxi hóa mạnh

- Các halogen có tính oxi hóa mạnh và thực tế cho thấy chúng dễ dàng liên kết ion với các kim loại và oxi hóa các kim loại đến hóa trị cao nhất.

- Các halogen thể hiện những mức độ oxi hóa khác nhau rõ rệt khi đi từ flo đến iot, mỗi halogen đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối halogen.

- Tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.

- So sánh tính chất hóa học của halogen.

-          Nhận biết các ion F-  , Cl- , Br-  , I-

Dùng AgNO3 làm thuốc thử:

NaF + AgNO3   →  không tác dụng

NaCl + AgNO3 → AgCl↓  + NaNO3

                          màu trắng

NaBr + AgNO3 → AgBr ↓ + NaNO3

                           màu vàng nhạt

NaI + AgNO3 → AgI↓ + NaNO3

                          màu vàng

a